En efterlängtad dag är här – Talare som gör skillnad finns nu på nätet!

Publiceringsdatum: 2016-09-23

Författare: Lars Hornborg

Nyheter

En senvinterdag 2016 bestämde vi oss för att skapa en gemensam plattform på nätet. ”Vi” är en samling talare, föredragshållare, utbildare, workshopledare som har det gemensamt att vi vill göra gott i världen. Vi har skiftande kompetenser, skiftande erfarenheter, skiftande bakgrund – och vi brinner för det vi gör.

Välkommen till Talare som gör skillnad. Hur kan vi hjälpa till?