Zum Wik

Zum Wik

leg. psykoterapeut/socionom, föreläsare, coach, konflikthantering, stresshantering, grupputveckling

Växjö, Stockholm

Språk: Svenska, engelska

Mobiltelefon: 076-3913930

Epost: zum.wik@icloud.com

 

Till dig som är privatperson, chef eller medarbetare

Behöver DU eller Din arbetsgrupp hjälp med exempelvis:

– stress?

– oro?

– konflikter?

– nedstämdhet?

– tvivel/ tomhetskänsla?

– professionell utveckling?

Jag erbjuder insatser för enskilda, par och arbetsgrupper. 

– individuell psykoterapi

– familjerådgivning

– handledning till chefer och arbetsgrupper

– föreläsningar

Varm välkommen att kontakta mig för att diskutera behov och lösningar.

Funktionell handledning AB, med mottagning i centrala Växjö

mobil: 076-3913930 

mail: Zum.wik@icloud.com

Zum Wik                leg.psykoterapeut/socionom,                                   handledare enligt UHÄ.                                       fil mag.

Cv

Jag har tidigare varit verksam som organisationskonsult inom privat företagshälsovård. Den mångårig erfarenheten av olika former av utvecklingsarbete, både för enskilda personer, grupper och organisationer, har resulterat i tydliga positiva effekter och därmed också samlat goda referenser från både offentlig och privat sektor.

Företaget ”Funktionell handledning i Sverige” startades 2004. Förutom uppdrag som egen företagare har jag en anställning vid Linnéuniversitetet.  Där undervisar jag i psykologi, personlig-professionell utveckling och handledning/coachning.

Att använda evidens tillsammans med mångårig praktisk erfarenhet är kraftfullt och gör skillnad.