Zum Wik

Zum Wik

leg. psykoterapeut/socionom, föreläsare, coach, konflikthantering, stresshantering, grupputveckling

Växjö, Stockholm

Språk: Svenska, engelska

TIDIG DIALOG”  Konflikthantering  Grupputveckling Stresshantering

Att vara chef eller ledare för en grupp som fungerar bra är roligt och utvecklande. När gruppen, som man brukar säga ”går i takt” blir den kraftfull och klarar påfrestningar samtidigt som personerna i gruppen trivs och presterar.

Tyvärr är det inte alltid man som chef har den känslan, och alltför sällan tar man som chef in kompetens utifrån för att komma framåt. Nyckeln till förändring, oavsätt om det handlar om individ-, grupp eller organisationsnivå stavas: Reflektion, Självkännedom och Kunskap.

Jag har en tydlig och genomarbetad metod när jag föreläser och utvecklar grupper. Metoden ”Tidig dialog” genomförs i 4 steg:

  1. Kartläggning
  2. Påfart
  3. Genomförande
  4. Avfart

Jag har tidigare varit verksam som organisationskonsult inom privat företagshälsovård. Den mångårig erfarenheten av olika former av grupputveckling har resulterat i tydliga positiva effekter och därmed också samlat goda referenser från både offentlig och privat sektor.

Företaget ”Funktionell handledning i Sverige” har jag drivit sedan 2004. Förutom uppdrag som egen företagare har jag en anställning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Där jag undervisar i psykologi samt personlig-professionell utveckling och handledning/coachning.

Att använda evidens tillsammans med mångårig praktisk erfarenhet är kraftfullt och gör skillnad.

Kontakta mig för mer information om     ”Tidig Dialog”.

Zum Wik                leg.psykoterapeut/socionom,                                   handledare enligt UHÄ.                                       fil mag.