Ulrika Ringeborn

Ulrika Ringeborn

Författare, föreläsare och coach

Språkets kraft och möjligheter

Vår fantastiska förmåga till kommunikation påverkar både oss själva och andra. Det språk och de ord vi väljer när vi pratar till och om oss själva, och till och om andra, beskriver mycket om vilka vi är. Kommunikation och att vara medveten om sina tankar, vem man är och konsekvenser av de val man gör påverkar hela vår tillvaro. Medvetna val och små förändringar kan göra stor skillnad för oss.

Jag utgår bland annat från teorier inom ACT (Acceptance and Commitment Traning) och NLP (NeuroLingvistisk Programmering) i mitt arbete och i mina möten i syfte att främja hur vi som människor, genom att göra medvetna val, kan påverka vår livssituation till det bättre.

Mina tre inriktningsområden författare, föreläsare och coach ger en bred grund med många kombinationsmöjligheter:

  • Språk och kommunikation ger oss positiva påverkansmöjligheter. Jag har studerat kreativt skrivande och givit ut två diktsamlingar (Gentryck och Sinnligt kviller) och en samling med korta berättelser (Att komma hem). Jag är medlem i Sveriges Författarförbund sedan 2014. I workshops och seminarier kan jag tillsammans med er ge olika infallsvinklar på och inspiration till hur språket kan användas för att ge positiva effekter och kreativitet.
  • Jag föreläser gärna om att det är viktigt att prata med sig själv, hur vår användning av språket kan ge både väntade och oväntade effekter och hur medveten kommunikation bidrar till positivare verklighet för individer, grupper och organisationer.  Jag har erfarenhet av många års arbete i olika ledarroller. Som mentor eller samtalspart kan jag bidra i strategiska diskussioner, samverkan mellan olika verksamhetsområden, projektstöd och arbetssätt. Med en tydlig och medveten möteskultur kan ni  se fram emot bra möten som både höjer produktiviteten och förbättrar arbetsmiljö.
  • Strukturerade, framåtblickande möten med människor som syftar till positiv utveckling är kraftfullt och fascinerande. Jag är utbildad och certifierad internationell coach, enligt ICC:s riktlinjer (International Coaching Community), och har erfarenhet av ledar-, individ- och grupputveckling. I uppdrag som coach kan jag exempelvis hjälpa er med aktiviteter för enskilda och grupper att hitta motivation, självkännedom, utvecklingsvägar och ledning genom förändringsmöjligheter.

Läs gärna mer på ringeborn.se och kontakta mig på Ulrika@Ringeborn.se.

Ur arkivet:

 

Lunchföredrag: Prata med dig själv – och du får svar!

Har du någon gång hört någon säga att ”jag pratar med mig själv för då får jag så bra svar”? Det ligger faktiskt en hel del i detta! Ulrika Ringeborn är föreläsare, författare och International Coach, certifierad enligt International Coaching communitys regler. Hon berättar om de möjligheter och positiva effekter som finns med coachning enligt […]

2019-12-18 — 2019-12-18

Kafé de luxe, Sandgärdsgatan 17 - 19, Växjö,

Läs mer

Samtalsträff: Prata med dig själv – och du får svar! Om positiva effekter med coachning.

Du som missade Ulrikas föredrag ”Prata med dig själv – och du får svar! Om positiva effekter med coachning” är välkommen till en samtalsträff där det finns möjlighet att både lära och ställa frågor. Har du någon gång hört någon säga att ”jag pratar med mig själv för då får jag så bra svar”? Det […]

2019-12-17 — 2019-12-17

Kyrkan mitt i byn, Storgatan, Alvesta,

Läs mer

Uppföljningssamtal: Prata med dig själv – och du får svar! Om positiva effekter med coachning.

Du som lyssnade på Ulrikas föredrag ”Prata med dig själv – och du får svar! Om positiva effekter med coachning” är välkommen till ett uppföljande samtal där det finns möjlighet att ställa frågor, reflektera, få bättre förståelse. Har du någon gång hört någon säga att ”jag pratar med mig själv för då får jag så […]

2019-12-17 — 2019-12-17

Kyrkan mitt i byn, Storgatan, Alvesta,

Läs mer