Maria Estling Vannestål

Maria Estling Vannestål

Författare, föreläsare och kursledare inom utveckling, kreativitet och hållbarhet - för människor och planet

Växjö

Språk: svenska, engelska

Mobiltelefon: 0760-446771

Epost: maria@inrekompass.nu

Skype: MariaEs68

Med livskvalitet, personlig utveckling, goda samtal och kreativitet i fokus

Jag heter Maria Estling Vannestål. Efter många år som språklärare, forskare, läromedelsförfattare och föreläsare inom språk och språkundervisning har jag lyssnat inåt, hittat det jag brinner för och bytt yrkesmässig riktning. Idag skriver jag skönlitteratur för barn och vuxna och jobbar med personlig utveckling och livskvalitet i olika former – som föreläsare, kurs-, workshop- och samtalscirkelledare.

Jag driver också podcasten Drömmen om Målajord, som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, komma till sin rätt som människa och förverkliga drömmar.

Förutom min gymnasielärarutbildning och doktorsexamen i engelsk lingvistik, har jag utbildning inom bland annat ACT (Acceptance and Commitment Training), MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) och Mindfulness & Meditation.

År 2013 hade jag förmånen att delta vid ett TEDx-event. Den föreläsningen har setts på YouTube av 25 000 personer över hela världen. Du kan titta på den här:

Det här pratar jag gärna om:


After Work – att hitta ny mening efter ett långt yrkesliv

Sedan våren 2016 leder jag samtalscirklar om livet efter jobbet, där vi arbetat med frågor som Vem är jag när jag inte jobbar? och Hur kan jag hitta ny mening i livet? Erfarenheterna från dessa cirklar ligger, tillsammans med min utbildning i ACT (Acceptance and Commitment Training), till grund för ett föredrag om hur man kan möta sin nya livsfas och göra det bästa av den. Jag leder också – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån en enkel samtalsmetodik (se Det goda samtalet nedan).

*****

Aktivt hopp – att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

Jag berättar om och läser ur boken Aktivt hopp (av ekofilosofen Joanna Macy och läkaren Chris Johnstone), som jag översatt tillsammans med min dotter, och som hjälpt mig mycket när jag brottats med klimatångest och oro över allt krig, miljöförstöring, rasism och annat elände i världen. Boken låter oss släppa fram vår sorg och smärta, men ger också stöd till hur vi kan vända den till något konstruktivt och positivt – genom att praktisera aktivt hopp. Så här skriver Pella Thiel, ordförande i Omställningsnätverket, om boken: ”Omställningen till ett samhälle i harmoni med naturen är ett äventyr – ett äventyr på liv och död. I Aktivt hopp hittar du karta och kompass för att ge dig ut. Du behövs.” Jag leder också – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån en enkel samtalsmetodik (se Det goda samtalet nedan).

Boken lämpar sig utmärkt för samtal i en studiecirkel och mitt föredrag kan vara ett bra sätt att inleda en sådan. Läs mer om och beställ boken här.

*****

Anhörig i ett hav av känslor – att leva i sandwichgenerationen

Vad händer när ens förälder drabbas av en svår sjukdom och man redan kämpar för att räcka till som förälder, partner och chef? I mitt föredrag berättar jag om mina upplevelser och om tillkomsten av boken Lex Katarina (som nominerades till Selmapriset 2016 och var med i SvT:s Go’kväll 2017), samt läser valda delar ur boken. Jag ger också mina bästa överlevnadstips för den som tycker det är svårt att räcka till, och leder – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån en enkel samtalsmetodik (se Det goda samtalet nedan).

*****

Att följa sin inre kompass

Det här föredraget handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa, om att förverkliga drömmar, om att bli en god kraft i världen. Personliga erfarenheter från min egen resa varvas med grunderna i ACT och lärdomar från mina podcastintervjuer. Jag leder också – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån en enkel samtalsmetodik (se Det goda samtalet nedan).. Föredraget kan även utvidgas till en längre workshop, kurs eller studiecirkel (baserad på online-kursen Den inre kompassen).

*****

Att skriva är att andas

Allt fler människor har upptäckt hur roligt och välgörande det är att sätta ord på sina tankar och känslor, att få berätta om saker man upplever eller skapa egna små universum utifrån sin egen fantasi. I min föreläsning berättar jag om min egen krokiga resa till ett skönlitterärt författarskap, ger konstruktiva tips och idéer och svarar på frågor som har med skrivande att göra.

*****

Att vara hållbar i en gränslös jobbtillvaro/Being sustainable in a working life without borders (halvdagsworkshop för universitet)

Universitetsvärlden kännetecknas, liksom många arbetsplatser idag, ofta av stor frihet vad gäller när, var och hur man kan jobba. Detta kan vara positivt, men friheten kombineras med höga prestationskrav, vilket ibland ställer till problem när det inte finns tydliga ramar för ens arbete. Resultatet kan bli stressymptom och i värsta fall utmattning. I min workshop (som främst vänder sig till doktorander eller andra universitetsanställda) berättar jag om egna erfarenheter av utmattning under min doktorandtid, och delar med sig av strategier och verktyg för att förebygga och hantera stress. Deltagarna får också möjlighet att i smågrupper reflektera över den egna arbetssituationen. Workshoppen kan ges antingen på svenska eller engelska.

*****

Det goda samtalet … sker ofta i cirkel

Jag berättar om mitt eget möte med samtalscirkelformen The Circle Way, en enkel metodik där var och en ges lika mycket talutrymme och där man tränar sig i att lyssna utan att avbryta eller kommentera varandra. Jag delar också med mig av mina erfarenheter som samtalscirkelledare, med tips på hur man kan arbeta med en cirkel, och läser ur boken Kantstötta porslinsugglors paradorkester, som handlar om psykisk ohälsa, havererad kommunikation och det goda samtalets läkande kraft. Jag leder också – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån den enkla samtalsmetodik som jag har berättat om i mitt föredrag.

*****

Mindre stress, mer livskvalitet – mitt i vardagen

Jag berättar om hur min egen sjukskrivning för utmattning år 2000 gav insikter som jag sedan har haft stor nytta av, både i mitt eget liv och i mitt arbete. Deltagarna får kunskaper om och inspiration till hur vi kan uppleva mindre stress och mer vardagsglädje. Personliga erfarenheter varvas med grunderna i ACT (Acceptance and Commitment Training). Jag leder också – om så önskas – en samtalsstund där deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar utifrån en enkel samtalsmetodik (se Det goda samtalet ovan).

*****

Välkommen till Lovis Ansjovis värld!

Jag berättar kort om tillkomsten av böckerna Lovis Ansjovis och rockpappan,  Lovis Ansjovis och glömskan och Lovis Ansjovis och jorden, läser någon eller alla böckerna och låter barnen bli medskapare till en egen berättelse, en mycket uppskattad aktivitet. För barn mellan ca 4 och 8 år.

 

Vill du veta mer om mina föredrag, och hur de kan anpassas för att passa just den målgrupp du tänker dig? Välkommen att mejla mig på maria@inrekompass.nu.