Lars Hornborg

Lars Hornborg

Workshop- och processledare, konsult inom ledarskap & förändring

Växjö, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sverige

Språk: Svenska, English

Mobiltelefon: +46-70-5857046

Epost: lars@hornborg.se

Skype: hornborg

Lönande ledarskap, fungerande förändring, hållbara organisationer!

Senaste nytt: Terapeutonline.se – oberoende sökportal för att hitta terapeuter som arbetar online/via nätet
Artikelserie
: Framgångsrik förändring av organisation och verksamhet

Elin Lindkist— Tack för en professionell och välstrukturerad open space som har skapat förutsättningarna för en konstruktiv och fruktsam dialog mellan våra deltagarorganisationer.
Elin Lindkvist, samverkanskoordinator, Linnéuniversitetet

David Elbe— Vi sänkte vår genomsnittliga produktionstid med 25-30% under de första sex månaderna efter att jag deltagit i pilotgruppen för Lönande Ledarskap.
David Elbe, VD, Standout Solutions

Vad söker du?

Dags för en bättre mätning och utveckling av hur organisationen fungerar? Eller kanske ett utvecklat, lönande ledarskap? Eller går du och funderar på om och hur det skulle kunna gå till att samla ledningsgruppen/personalen/politiken/medborgarna – för att utveckla den där komplexa frågan som kräver samtal, engagemang och många svar?

Workshopar

Mina workshopar syftar till bättre ledarskap, ökat samarbete, mer glädje, starkare verksamheter och höjd livskvalitet. Mätbar ledarskapsutveckling, hjälp i kreativitetsarbetet eller vid förändring – eller kanske vill du helt enkelt att alla medarbetare ska må bra och komma till sin rätt?

Lars Hornborg i inledningen av en Open Space-workshop

  • Ut ur mörkret: nya vägar ut ur depression, oro och stress
  • Lönande Ledarskap™ är en metodik för mät- och uppföljningsbar ledarskapsutveckling. Både traditionella affärsmått och otraditionella ”mjuka” värden kan användas för att redan i förväg förstå de konkreta och specifika vinsterna med att utveckla ledarskapet. LÄS MER
  • Förändringens fyra rum® Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger alla en i grunden ny och gemensam förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Deltagarna får dessutom redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som uppstår. Resultatet blir ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till. LÄS MER
  • Open Space™ är helt enkelt den mest effektiva metod jag känner till för att släppa loss kreativitet och hitta svar på även de mest komplexa frågor. Maximalt engagemang, fantastiska resultat! LÄS MER

Om mig

Allt jag gör handlar om ledarskap, förändring och utveckling. Jag erbjuder workshopledning för 5-500 (eller fler) deltagare, förändringsprocessledning, utvecklingsstöd för ledare och ledningsgrupper, mentorskap med mera.

Bred och djup erfarenhet av företagande och ledarskap i småföretag, en börsnoterad koncern och i offentliga organisationer är mina referensramar. LÄS MER

Hornborg & Co - Lönande ledarskap, fungerande förändring, hållbara organisationer!

Mitt företag Hornborg & Co AB hittar du på hornborg.se.