Aengeln Englund

Aengeln Englund

Föreläsare, författare och digital problemlösare

Språk: Svenska, engelska

Mobiltelefon: +46 73-056 36 00

Epost: aengeln@aengeln.se

Skype: theaengeln

Jag är föreläsare, systemutvecklare, författare och entreprenör, och har jobbat med användarfokuserad mjukvaruutveckling under de senaste två decennierna. Jag har alltid haft en passion för teknik, prylar och framför allt datorer, men också hur de påverkar oss som människor. Mina föredrag tar fasta på hur vårt samhälle har utvecklats med tekniken och hur vi kan växa med den, men jag talar också om mitt författarskap och om skrivande.


Ett digitalt arv

Har sociala medier ändrat hur vi tänker på döden?

I början av 2016 gick min hustru Ann-Louise hastigt bort. Det fick mig att öppna ögonen för allt vi lämnar efter oss i det digitala, och att försöka få människor runt omkring mig att börja fundera på hur vi i framtiden ska kunna hantera den här typen av frågor.

  • Vad händer med dina konton?
  • Hur kan anhöriga komma åt bilder och dokument?
  • Vilken hjälp kan man få?
  • Hur kan du förbereda dig själv?

Ett digitalt arv är en föreläsning om allt som finns kvar när vi inte längre gör det.

Mer information finns på efterliv.se.


Att bygga världar

Som fantasyförfattare står man inför en enorm utmaning när det kommer till att skapa en trovärdig värld som ens historia ska utspelas i. Vilka fördomar har man själv om sin egen värld? Och hur mycket påverkan har egentligen den egna kulturen och det som man själv läst eller sett?

Föredraget handlar om den skapande processen bakom världen och samhället i Gainea, och om vilka fällor som man lätt kan hamna i under skrivandet.


Internet, teknik och digitalisering

Vårt samhälle förändras, och det går snabbare än någonsin. Internetanvändandet går ständigt ner i åldrarna, och att vara uppkopplad är idag lika naturligt som att andas.

Hur påverkas vi av tekniken runt omkring oss, och hur förändrar det vårt sätt att leva och förhålla oss till vår omgivning? Och vilka möjligheter öppnar det som vi inte tidigare hade?