Om Talare som gör skillnad

Talare som gör skillnad är en gemensam plattform för talare, föredragshållare, utbildare, workshopledare och andra förändringsresurser som har det gemensamt att vi vill göra gott i världen. Vi har skiftande kompetenser, skiftande erfarenheter, skiftande bakgrund – och vi brinner för det vi gör. Via vår webbplattform talaresomgorskillnad.se vill vi nå ut till dig som söker resurser för er nästa konferens, workshop, utbildning eller förändringsaktivitet.

Du hittar alla talarna på sidan Talare. Flera av oss erbjuder dessutom öppna evenemang av olika slag. Dessa hittar du under Evenemang. Senaste nytt och aktuellt finns under Aktuellt.
Bakom plattformen finns den ideella föreningen med samma namn. Läs mer på Föreningen Talare som gör skillnad.

Ansvar

Föreningen Talare som gör skillnad ansvarar inte för enskilda medlemmars aktiviteter, budskap eller handlingar.

Våra välgörare

Företag och individer bidrar på olika sätt till att vi finns och kan fungera. Det handlar bl a om konsulttid, licenser och rådgivning som de sponsrar oss med. Ett varmt tack till alla!

Hornborg & Co - Lönande ledarskap, fungerande förändring, hållbara organisationer!StandoutRawartMolle