Nyfödd bebis och dement mamma – om att leva i sandwichgenerationen

Startdatum: 2018-09-20, 14:30

Slutdatum: 2018-09-20, 15:00

Plats: Växjö konserthus Växjö

Under heldagskonferensen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom föreläser jag om mina erfarenheter av att leva i sandwichgenerationen, klämd mellan krav från barn och en åldrande en dement föräldrar. Vad händer när man redan kämpar för att räcka till – på jobbet och hemma – och får ett nytt ansvarsområde att hantera, tillsammans med alla de känslor det kan föra med sig att vara anhörig till en sjuk familjemedlem?