Att hitta sin inre kompass

Startdatum: 2018-10-13, 09:00

Slutdatum: 2018-10-13, 11:00

Plats: Equmeniakyrkan Växjö

Kvinnofrukost i Equmeniakyrkan i Växjö, där jag berättar om min egen livsresa – där jag hoppade av en trygg och prestigefylld karriär för att följa mitt hjärta – och om hur var och en kan hitta och följa sin egen inre kompass.